Liên hệ

HOTLNE đặt vé

Liên hệ

Phòng vé Cảng Sa Kỳ – Lý Sơn. Đặt vé tàu cao tốc đi đảo Lý Sơn và ngược lại.

Địa chỉ

Cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, Quảng Ngãi

0385 819 177

Đặt vé online